Pre pacientov

Aktuálny objednávací termín pacientov je  jún 2022.

Nových pacientov momentálne neprijímame, len z určených obvodov. Za porozumenie vopred ďakujeme.

Ošetrenie bolestivých (akútnych) pacientov:

je potrebne sa objednať telefonicky!

Obedná prestávka:

11:30 – 12:00 hod.

Pacienti sa na ošetrenie objednávajú  osobne, alebo telefonicky (poprosíme o uprednostnenie mobilného čísla):

041/51 21 432  a  0902 287 633

Čas objednania je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.

Pacient sa pred ošetrením preukáže kartičkou poistencaobčianskym preukazom.

Pacient pod vplyvom návykových látok bude pre-objednaný na iný termín! Ošetrený bude len v akútnom ohrození života. 

Pacient prichádzajúci na prvé ošetrenie po zmene ošetrujúceho lekára si so sebou musí priniesť zubnú kartu od predchádzajúceho lekára, prípadne výpis z karty s potvrdením o vyradení pacienta z evidencie predchádzajúceho zubného lekára. Tento pacient musí uzatvoriť písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa platných právnych predpisov.

    Žiadame pacientov, aby vždy telefonicky nahlásili svoju neúčasť na objednaný termín vyšetrenia!! Je to pre nás dôležitá informácia, ktorá pomôže iným pacientom s uvoľneným miestom na ošetrenie!!