Pre pacientov

Aktuálny objednávací termín pacientov je  február 2021.

Nových pacientov momentálne neprijímame, len z určených obvodov. Za porozumenie vopred ďakujeme.

Ošetrenie bolestivých (akútnych) pacientov:

7:00 – 9:00 hod.

Obedná prestávka:

11:30 – 12:00 hod.

Pacienti sa na ošetrenie objednávajú  osobne, alebo telefonicky (poprosíme o uprednostnenie mobilného čísla):

041/51 21 432  a  0902 287 633

Čas objednania je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.

Bolestiví pacienti majú spravidla prednosť.

Pacient sa pred ošetrením preukáže kartičkou poistencaobčianskym preukazom.

Pacient pod vplyvom návykových látok bude pre-objednaný na iný termín! Ošetrený bude len v akútnom ohrození života. 

Pacient prichádzajúci na prvé ošetrenie po zmene ošetrujúceho lekára si so sebou musí priniesť zubnú kartu od predchádzajúceho lekára, prípadne výpis z karty s potvrdením o vyradení pacienta z evidencie predchádzajúceho zubného lekára. Tento pacient musí uzatvoriť písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa platných právnych predpisov.

    Žiadame pacientov, aby vždy telefonicky nahlásili svoju neúčasť na objednaný termín vyšetrenia!! Je to pre nás dôležitá informácia, ktorá pomôže iným pacientom s uvoľneným miestom na ošetrenie!!