Neprítomnosť a zástup

Dovolenka :

 • Zastupujúci poskytovatelia

 • Miesto prevádzky: 

  od __. __. ____ do __. __. ____

  Len bolestiví pacienti v čase od 7:00 do 9:00 hod

   

   

  Miesto prevádzky: 

  od __. __. ___ do __. __. ____

  Len bolestiví pacienti od 7:00 do 9:00 hod.