Cenník

A: Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

 

 

 

 

1. Záchovná stomatológia

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

D 01

Komplexné stomatologické vyšetrenie.

23,00

0,00

D 02

Preventívna stomatologická prehliadka.

14,00

0,00

D 02a

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve.

14,50

0,00

D 03

Cielené stomatologické vyšetrenie.

8,00

0,00

D 05

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie.

23,00

0,00

D 06

Preventívna pedostomatologická prehliadka.

9,00

0,00

D 11

Akútne vyšetrenie počas hodín vyhradených pre akútnosť

7,00

0,00

D 37

Krátky administratívny úkon

5,00

0,00

N 11

Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia.

10,00

0,00

V 20

Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu- 1. návšteva

10,00

0,00

V 31

Paliatívne endodontické ošetrenie- 1. návšteva

10,00

0,00

 

 

 

 

2. Chirurgická stomatológia

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

E 01

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa.

6,00

0,00

E 11

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

14,00

0,00

E 12

Extrakcia viackoreňového zuba

19,00

0,00

E 14

Sutúra extrakčnej rany

6,00

0,00

E 21

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí

20,00

0,00

E 31

Dekapsulácia zuba.

12,00

0,00

E 45

Trepanácia alveoly

12,00

0,00

E 51

Zastavenie poextrakčného krvácania

10,00

0,00

E 61

Ošetrenie  a  kontrola  po  zákroku dentoalveolárnej chirurgie

8,00

0,00

E 63

Chirurgická revízia rany

8,00

0,00

C 07

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

8,00

0,00

C 08

Úprava prominujúcej alveoly

5,00

0,00

C 41

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

12,00

0,00

C 61

Repozícia   subluxovaného, luxovaného  zuba, nalomenej alveoly

40,00

0,00

 

 

 

 

3. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

P 05

Odstránenie lokálneho dráždenia

6,50

0,00

P 07

Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice

6,50

0,00

 

B: Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

 

 

 

 

1. Záchovná stomatológia

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

V01/1

Jednoplôšková výplň zuba – kapslový amalgám

18,00

10,00

V01/2

Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne

17,00

17,00

V01/3

Jednoplôšková výplň mliečneho zuba

8,00

4,00

V02/1

Dvojplôšková výplň zuba – kapslový amalgám

37,00

14,00

V02/2

Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne

28,00

28,00

V02/3

Dvojplôšková výplň mliečneho zuba

10,00

6,00

V03/1

Trojplôšková výplň zuba – kapslový amalgám

45,00

18,00

V03/2

Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne

36,00

36,00

V03/3

Trojplôšková výpň mliečneho zuba

12,00

8,00

V05

Fotokompozit – jedna plôška , frontálny úsek

20,00

12,00

V 06

Fotokompozit – dve plôšky , frontálny úsek

34,00

16,00

V 07/1

Fotokompozit – tri plôšky, frontálny úsek

42,00

20,00

V 07/2

Rekonštrukcia zuba kompozitom, distálny úsek

45,00

45,00

V07/3

Rekonštrukcia zuba kompozitom, fazeta

36,00

27,00

V 41

Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba.

47,00

23,00

V 42

Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba

91,00

43,00

 

 

 

 

2. Stomatologická protetika

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

F 01

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie

44,00

20,00

F 63

Stiahnutie korunky

13,00

8,00

 

 

 

 

3. Chirurgia

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

E11a

Komplikovaná extrakcia jednokoreň. zuba

18,00

10,00

E12a

Komplikovaná extrakcia viackoreň. zuba

35,00

15,00

 

C: Zdravotné výkony nehradené zdr. Poisťovňou

Nadštandardné výkony – priama platba

 

 

 

 

1. Záchovná stomatológia

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

A01

Povrchová slizničná anestéza

1,00

1,00

A02a

Intraligamentárna anestéza: nadštandardná

7,00

7,00

V21

SIC výplň

13,00

13,00

V26

Liečivá korunková vložka- 2. a daľšia návšteva

5,00

5,00

V27

Liečivá koreňová vložka- 2. a ďalšia návšteva

5,00

5,00

V28

Apexifikácia koreňa- 1 návšteva

5,00

5,00

V32

Reendodoncia- odstránenie starej výplňe koreňa-1 kanálik

10,00

10,00

V34

Devitalizačná vložka

5,00

5,00

V39

Zavedenie FRC POST- čap zo sklenených vlákien

30,00

30,00

V51

Dlaha zo sklenených vlákien

30,00

30,00

 

Absencia / zrušenie ošetrenia < 24 hod. pred termínom

5,00

5,00

 

 

 

 

2. Dentálna hygiena

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

5

Polishing (leštenie zubov) – 1 zuboradie

5,00

5,00

N07

Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub

4,00

4,00

N17

Nadštandardné OZK- ultrazvuk- 1 sextant

4,00

4,00

N30

Pečatenie fisúr- 1 zub

7,00

7,00

N33

Leštenie výplní- 1 zub

5,00

5,00

 

 

 

 

3. Protetika

 

 

 

 

Kód

Názov výkonu

Samoplatca

Zmluvný pacient

 

Korunka fazetovaná

93,50

75,00

 

Medzičlen fazetovaný

66,00

55,60

 

Korunka keramická

126,00

126,00

 

Medzičlen keramický

126,00

126,00

 

Čiast. snímatelná náhrada

165,00

76,00

 

Celková snímatelná náhrada

177,00

58,00

 

Transparentné podnebie

10,00

10,00

 

Platňová liata konštrukcia

45,00

45,00

 

Strmeň subling. zanorený

25,00

10,40

 

Strmeň subling. leštený

35,00

35,00

 

Spona trojramenná kombinovaná

15,00

6,70

 

Spona dvojramenná kombinovaná

10,00

10,00

 

Výstuž do celkovej náhrady

25,00

25,00

 

Vsadenie vypadnutého zuba do protézy

5,00

5,00

 

Retenčné rameno z drôtu

6,00

6,00

 

Oprava prasknutej náhrady

12,00

12,00