Cenník

A: Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

       
1. Záchovná stomatológia
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
D 01 Komplexné stomatologické vyšetrenie.  23,00 0,00
D 02 Preventívna stomatologická prehliadka. 14,00 0,00
D 02a Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve. 14,50 0,00
D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie.  8,00 0,00
D 05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie.  23,00 0,00
D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka.  9,00 0,00
D 11 Akútne vyšetrenie počas hodín vyhradených pre akútnosť 7,00 0,00
D 37 Krátky administratívny úkon  5,00 0,00
N 11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia.  10,00 0,00
V 20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu- 1. návšteva 10,00 0,00
       
2. Chirurgická stomatológia
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
E 01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa.  6,00 0,00
E 14 Sutúra extrakčnej rany  6,00 0,00
E 21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí  20,00 0,00
E 31 Dekapsulácia zuba.  12,00 0,00
E 45 Trepanácia alveoly  12,00 0,00
E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania  10,00 0,00
E 61 Ošetrenie  a  kontrola  po  zákroku dentoalveolárnej chirurgie  8,00 0,00
E 63 Chirurgická revízia rany  8,00 0,00
C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti  8,00 0,00
C 08 Úprava prominujúcej alveoly  5,00 0,00
C 41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu  12,00 0,00
C 61 Repozícia   subluxovaného, luxovaného  zuba, nalomenej alveoly 40,00 0,00
       
3. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia  7,00 0,00
P 07 Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice  7,00 0,00

B: Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

       
1. Záchovná stomatológia
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
V01/1 Jednoplôšková výplň zuba – kapslový amalgám 23,00 13,00
V01/2 Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne 41,00 20,00
V01/3 Jednoplôšková výplň mliečneho zuba 10,00 5,00
V02/1 Dvojplôšková výplň zuba – kapslový amalgám 38,00 17,00
V02/2 Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne 56,00 30,00
V02/3 Dvojplôšková výplň mliečneho zuba 13,00 8,00
V03/1 Trojplôšková výplň zuba – kapslový amalgám 46,00 20,00
V03/2 Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit distálne 66,00 40,00
V03/3 Trojplôšková výpň mliečneho zuba 15,00 10,00
V05 Fotokompozit – jedna plôška , frontálny úsek 25,00 15,00
V 06 Fotokompozit – dve plôšky , frontálny úsek 41,00 20,00
V 07/1 Fotokompozit – tri plôšky, frontálny úsek 50,00 25,00
V 07/2 Rekonštrukcia zuba kompozitom, distálny úsek 71,00 45,00
V07/3 Rekonštrukcia zuba kompozitom, fazeta 40,00 30,00
V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie- 1. návšteva 30,00 20,00
V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 60,00 30,00
V 42 Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba  112,00 55,00
       
2. Stomatologická protetika
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
F 01 Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 44,00 20,00
F 63 Stiahnutie korunky 13,00 8,00
       
3. Chirurgia
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
E 11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  24,00 10,00
E 12 Extrakcia viackoreňového zuba  34,00 15,00
E11a Komplikovaná extrakcia jednokoreň. zuba 18,00 10,00
E12a Komplikovaná extrakcia viackoreň. zuba 35,00 18,00

C: Zdravotné výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

Nadštandardné výkony – priama platba
       
1. Záchovná stomatológia
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
A01 Povrchová slizničná anestéza 1,00 1,00
A02a Intraligamentárna anestéza: nadštandardná 7,00 7,00
V21 SIC výplň (kapslový SIC) 15,00 10,00
V26 Liečivá korunková vložka- 2. a daľšia návšteva 5,00 5,00
V27 Liečivá koreňová vložka- 2. a ďalšia návšteva 5,00 5,00
V28 Apexifikácia koreňa- 1 návšteva 5,00 5,00
V32 Reendodoncia- odstránenie starej výplňe koreňa-1 kanálik 10,00 10,00
V34 Devitalizačná vložka 5,00 5,00
V39 Zavedenie FRC POST- čap zo sklenených vlákien 30,00 30,00
V51 Dlaha zo sklenených vlákien 30,00 30,00
  Použitie koferdamu  10,00 10,00
  Použitie optragatu 10,00 10,00
  Absencia / zrušenie ošetrenia < 24 hod. pred termínom 5,00 5,00
       
2. Dentálna hygiena
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
5 Polishing (leštenie zubov) – 1 zuboradie 5,00 5,00
N07 Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 4,00 4,00
N17 Nadštandardné OZK- ultrazvuk- 1 sextant 4,00 4,00
N30 Pečatenie fisúr- 1 zub 7,00 7,00
N33 Leštenie výplní- 1 zub 5,00 5,00
       
3. Protetika
       
Kód Názov výkonu Samoplatca Zmluvný pacient
  Korunka fazetovaná 93,50 75,00
  Medzičlen fazetovaný 66,00 55,60
  Korunka keramická 160,00 160,00
  Medzičlen keramický 160,00 160,00
  Čiast. snímatelná náhrada 165,00 76,00
  Celková snímatelná náhrada 177,00 58,00
  Transparentné podnebie 10,00 10,00
  Platňová liata konštrukcia 45,00 45,00
  Strmeň subling. zanorený 25,00 10,40
  Strmeň subling. leštený 35,00 35,00
  Spona trojramenná kombinovaná 15,00 6,70
  Spona dvojramenná kombinovaná 10,00 10,00
  Výstuž do celkovej náhrady 25,00 25,00
  Vsadenie vypadnutého zuba do protézy 5,00 5,00
  Retenčné rameno z drôtu 6,00 6,00
  Oprava prasknutej náhrady 12,00 12,00