Pridelené zdravotné obvody

V našom obvode máme pridelené:

Obec: Strečno, Strečno – Zlatné ( okres Žilina)

Turie – dospelí a DSS (okres Žilina)

Dopravný podnik: Dopravný podnik mesta Žiliny (okres Žilina)

cca 2 300 pacientov.